AB S.A. zdradza swoją receptę na sukces w obszarze B2B

Dystrybutorzy i ich narzędzia są pierwszym źródłem informacji o produktach dla klientów B2B – wynika z badania przeprowadzonego przez AB S.A – największego dystrybutora technologii w Polsce. Spółka pod koniec wakacji przeprowadziła badanie satysfakcji wśród swoich klientów.

Ankietowani wskazali, że głównym źródłem informacji o produktach jest dla nich platforma www.abonline.pl, czyli należąca do spółki platforma e-commerce. Na drugim miejscu ankietowani wskazali producentów. Wyniki z ankiet dostarczają też wielu ważnych informacji na temat popularności narzędzi w obsłudze klientów biznesowych.

Polski dystrybutor od zawsze stara się w optymalny sposób odpowiadać na potrzeby swoich partnerów i wsłuchuje się w ich oczekiwania. Tym razem zaprosił ich do wypełnienia Ankiety Satysfakcji Klienta. Zaproszenie zostało skierowane do użytkowników platformy www.abonline.pl. Wnioski okazują się bardzo budujące dla jednego z największych dystrybutorów IT w Europie. Pokazują też, które narzędzia i obszary są kluczowe w obsłudze klientów biznesowych w Polsce.

Ponad 96% ankietowanych resellerów poleca AB S.A. jako dystrybutora. Niemal taki sam procent ankietowanych ocenia łatwość zamawiania produktów w serwisie www.abonline.pl. To potwierdza, ze prowadzenie sprzedaży poprzez platformy e-commerce jest najskuteczniejszym rozwiązaniem we współpracy z klientami biznesowymi. Sprzedawcy bardzo wysoko oceniają AB S.A. za dostępność opiekuna handlowego, szerokość oferty i poziom informacji o produktach. Spółka poprosiła też swoich klientów o wskazanie najkorzystniejszej metody kontaktu ze swoimi pracownikami. Ankietowani wskazywali głównie pocztę elektroniczną i połączenia telefoniczne. Na kolejnych miejscach znalazły się media społecznościowe i newslettery.

Cieszymy się, że dotychczasowa współpraca i nasze zaangażowanie jest tak dobrze oceniane przez naszych klientów i partnerów. Ten wynik nie tylko utwierdza nas w przekonaniu, że kierunek rozwoju, który sobie wyznaczamy w obszarze jakości obsługi klienta jest właściwy i przynosi zamierzone efekty, ale motywuje nas do tworzenia kolejnych nowych rozwiązań m.in. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Patrycja Gawarecka, dyrektor sprzedaży i marketingu w AB S.A.

Wyniki ankiety pokazały również, jak kluczową rolę w procesie sprzedaży pełni synergia wynikająca ze współpracy dystrybutora z producentem. Szczególnie jest to kluczowe w kwestii dostarczania wiedzy o produktach. Ponad 71% ankietowanych wskazało, że wiedzę na ten temat uzyskuje z platformy www.abonline.pl. Na drugim miejscu znalazły się na równi wyszukiwarki i strony internetowe producentów (60%). Z kolei 35% klientów wskazało, że tego typu informację czerpie bezpośrednio z rozmów i spotkań z pracownikami AB S.A.

Z danych dystrybutora IT wynika, że co drugi sprzedawca informacje biznesowe czerpie z takich mediów społecznościowych jak LinkedIn i Facebook.

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.