Bioinformatyka – kopalnia (bez) DNA. Będą precyzyjne leki