Długi wielkich krajów na historycznie wysokim poziomie