Ekonomia Zachodu: Dolar, Derywaty, FED i Banki oczami Chin