Hipoteza Poincarégo i matematyk, który nie chce miliona dolarów