Józef Cyrankiewicz – brutalny, elegancki snob i premier PRL‑u