Kapitalizm: tak, wypaczenia: nie!
Prof. Ha-Joon Chang