Luwr – najsłynniejsze muzeum Świata, dziedzictwo Europy