Największe współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci

Organizacje zmagają się z naruszeniami sieci, atakami ransomware, pracą zdalną i innymi zagrożeniami.

tl;dr;
 • Organizacje borykają się z naruszeniami bezpieczeństwa, a znaczną część ataków stanowi oprogramowanie ransomware.
 • Pomimo szybkiej łączności pracownicy pracujący zdalnie nadal doświadczają problemów związanych z funkcjonowaniem i jakością usług.
 • Technologie Secure Access Service Edge (SASE) są postrzegane jako rozwiązania zapobiegające incydentom związanym z bezpieczeństwem i pokonujące wyzwania typowe dla pracy zdalnej.
 • Organizacje inwestują w technologie Secure Access Service Edge (SASE).

Firma Barracuda, zaufany partner i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, prezentuje kluczowe wnioski z raportu zatytułowanego „The state of network security in 2021” („Stan bezpieczeństwa sieci w 2021 r.”). Badanie, zrealizowane na zlecenie firmy Barracuda, objęło 750 decydentów IT odpowiedzialnych za sieć, chmurę publiczną i bezpieczeństwo. Jego celem było poznanie opinii respondentów na temat wykorzystania chmury, pracy z domu, obaw związanych z bezpieczeństwem oraz różnych kwestii i wyzwań związanych z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.

Raport pokazuje, że naruszenia sieci, ataki ransomware i wyzwania związane z pracą zdalną zwiększają potrzebę wdrażania chmurowych rozwiązań typu Secure Access Service Edge (SASE).

Najważniejsze wnioski:

 • 81% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku ich organizacja padła ofiarą naruszenia bezpieczeństwa.
 • Firmy, w których pracownicy pracują głównie w domu, miały znacznie wyższy wskaźnik naruszenia bezpieczeństwa sieci (85%) od firm, których pracownicy pracują głównie w biurze (65%).
 • Aż 74% ankietowanych stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku ich organizacja padła ofiarą przynajmniej jednego ataku ransomware.
 • Średnio zaledwie 14% pracowników badanych firm pracuje obecnie wyłącznie w biurze.
 • 97% respondentów posiadających urządzenia firmowe korzysta z domowego łącza internetowego wspólnie z innymi domownikami, co oznacza, że ryzyko naruszenia bezpieczeństwa nadal istnieje.
 • 73% firm posiadających wszystkie aplikacje w chmurze publicznej wdrożyło już SD-WAN – to dwukrotnie więcej, niż w przypadku firm posiadających tylko kilka aplikacji w chmurze publicznej (37%).
 • 68% firm mających wszystkie aplikacje w chmurze publicznej wdrożyło rozwiązanie Zero Trust Network Access (ZTNA), podczas gdy na podobny krok zdecydowało się tylko 38% firm mających tylko kilka aplikacji w chmurze publicznej.
 • Przeciętnie organizacje wykorzystują 31 aplikacji typu Software-as-a-Service (SaaS).
 • Zdaniem respondentów średnio 64% ich ruchu jest kierowane do dostawców chmury publicznej.

Organizacje notują wysoki poziom naruszeń dostępu do sieci i stają przed ciągłymi wyzwaniami związanymi z łącznością i bezpieczeństwem, ponieważ dostosowują się do hybrydowych środowisk pracy. Zdają sobie one jednak sprawę, że przejście na aplikacje SaaS i chmurę publiczną poprawia zarówno komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo, więc zaczynają wdrażać nowe technologie SASE.Tim Jefferson, SVP, Engineering for Data, Networks and Application Security, Barracuda

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.