OSEhero: razem dla cyberbezpieczeństwa w szkole

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dostarcza do szkół w całej Polsce nie tylko szybki i bezpłatny, lecz także bezpieczny internet. To właśnie cyberbezpieczeństwo jest osią działającego w ramach OSE projektu OSEhero, którego uczestnicy stworzą społeczność nauczycieli edukujących środowiska szkolne w zakresie powszechnych zagrożeń w internecie.

Doświadczenia zeszłego roku, kiedy to edukacja z ławek przeniosła się przed ekrany komputerów i tabletów, przekonały wszystkich, że internet na stałe wpisał się w szkolną rzeczywistość. Co więcej – nowoczesna, współczesna szkoła to szkoła z dostępem do sieci, która wykorzystuje zasoby online oraz kształtuje kompetencje cyfrowe. Podczas pandemii koronawirusa nauczycielom i uczniom towarzyszył internet dostarczany przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną: projekt publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Do OSE zgłosiło się już ponad 20 700 placówek w całym kraju, do programu wciąż dołączają kolejne. Szybki i bezpłatny internet to jednak nie wszystko, co oferujemy szkołom: to również profesjonalne usługi bezpieczeństwa, a także edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy cyberbezpieczeństwo, dlatego staramy się pokazywać nauczycielom, uczniom i dyrektorom szkół, jak ważna jest świadomość zagrożeń, które możemy spotkać w internecie. Publikacje, webinary, spotkania z ekspertami, kampania pod hasłem „Bezpieczni w sieci z OSE”, materiały dostępne na platformie OSE IT Szkoła to tylko niektóre z naszych działań. Agnieszka Żeglińska, Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE

Cyberbezpieczeństwo jest także osią projektu dla nauczycieli OSEhero, który w nowej odsłonie startuje 14 października – nieprzypadkowo w Dzień Edukacji Narodowej. To właśnie nauczyciele (na co dzień, nie tylko od święta) powinni być dla uczniów przewodnikami w cyfrowej rzeczywistości i chronić ich przed pułapkami zastawianymi online.

Założenia projektu OSEhero

OSEhero to projekt skierowany do nauczycieli i pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych podłączonych lub dołączających do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jego celem jest zbudowanie społeczności nauczycieli, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą włączać się w aktywne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa w swoich szkołach. Jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci? Jak im zapobiegać? Gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia? Uczestnicy projektu nie tylko poznają odpowiedzi na te pytania, lecz także nauczą się wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwiną kompetencje cyfrowe uczniów, ale również rodziców i innych nauczycieli.

Aby zdobyć tytuł OSEhero, przyznawany na kolejne dwa lata szkolne, nauczyciele będą mieli do wykonania kilka zadań, m.in. udział w co najmniej jednym szkoleniu organizowanym przez ekspertów OSE i zorganizowanie w swojej szkole wydarzenia związanego z cyberbezpieczeństwem. Przez cały czas będą mogli liczyć na nasze wsparcie w postaci szkoleń z ekspertami i materiałów edukacyjnych, a także wziąć udział w organizowanych specjalnie dla nich konkursach i wydarzeniach. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie osehero.pl, by dołączyć do wyjątkowej społeczności nauczycieli-pasjonatów. Alicja Lesiakowska-Sarnowska z Zespołu Programów Edukacyjno-Informacyjnych w NASK, koordynator projektu

OSEhero to projekt wieloletni. Realizowany jest w cyklach roku szkolnego. Rozpoczyna się na początku roku szkolnego, a kończy w czerwcu kolejnego roku kalendarzowego wypełnieniem sprawozdania i nadaniem uczestnikom tytułów i certyfikatów OSEhero.

Zgłoszenia do edycji 2021/2022 można przesyłać do 15 listopada 2021 r.
Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie OSEhero, w tym regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie www.osehero.pl.

Wspólna misja – uczeń bezpieczny w internecie

Jednym z założeń Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest wyrównywanie szans uczniów w całym kraju, w tym szans na bezpieczne korzystanie z internetu. Aby było to możliwe, potrzebne jest nie tylko szerokopasmowe łącze, lecz także materiały edukacyjne oraz świadomi, mądrzy nauczyciele i rodzice. W OSE chcemy wspierać dorosłych, pokazywać, jak o tych jasnych i tych ciemniejszych stronach internetu rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, jak towarzyszyć im w internetowych przygodach, jak zadbać o ich cyfrowe bezpieczeństwo.

Razem z nauczycielami i pracownikami szkół, którzy zgłoszą się do projektu OSEhero, chcemy otworzyć nad uczniami swoisty parasol chroniący przed zagrożeniami, z którymi mogą spotkać się w internecie. Zaczniemy od dorosłych: przekażemy nauczycielom potrzebną wiedzę, aby ci stali się dla swoich podopiecznych mentorami, aby swoim przykładem pokazywali, że w sieci można dobrze się bawić, rozwijać swoje pasje, uczyć się i kontaktować z ludźmi z całego świata. Zwiększanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa jest w OSE naszą misją. Wiemy, że razem z nauczycielami, którzy kochają pracę z uczniami i oddają się jej z pasją, możemy zrobić bardzo wiele i sprawić, że internet będzie dla wszystkich przyjazną, bezpieczną przystanią. Agnieszka Żeglińska, Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE

You may also like

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.