Po przodkach dziedziczymy wspomnienia, na przykład strach