Polityk to Narcyz i Makiawelista – prof. Krystyna Skarżyńska