Rok 2012 w światowej Nauce: co nowego osiągnęliśmy?