logo SimFabraic

SimFabric o krok bliżej w drodze na GPW

16 grudnia 2021 r. Spółka Akcyjna SimFabric, składając wniosek o zatwierdzenie Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, osiągnęła kolejny kamień milowy w drodze na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

7 kwietnia 2020 roku, SimFabric S.A. zadebiutowała na giełdzie NewConnect. Osiągając rekordowe wyniki bardzo szybko stała się liderem w branży gaming. 16.12.2021 r., w godzinach popołudniowych do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie Prospektu, którego akceptacja jest jednoznaczna z przejściem spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

Wniosek przygotowywany był od wiosny bieżącego roku, a sporządzono go we współpracy z Domem Maklerskim BDM S.A. oraz Kancelarią Kramer. Objęte prospektem zostały wszystkie 6.250.000 akcji, które notowane są obecnie na NewConnect.

Proces przygotowania Prospektu i jego zatwierdzenie jest niezwykle rozbudowany i wymaga wielopoziomowej analizy wniosku. Zależało nam, aby wniosek złożyć jeszcze w tym roku. Na ten moment skupiamy się na kolejnych krokach, czyli sprawdzeniu go pod względem formalnym i merytorycznym, przez urzędników KNF. Julia Leszczyńska, Prezes SimFabric

Złożenie wniosku jest wypadkową podjętych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia w połowie 2020 r.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.