Słońce: z gwiazdy powstałeś i w gwiazdę się obrócisz