Światło jako cząstka i fala? Jest historyczny dowód (zdjęcie)!