IgNoble 2013 przyznane! Czy krowy kładą się chętniej…