Sokrates – Autorytet, który „wiedział, że nic nie wie”. Są jeszcze tacy?