Układ Słoneczny: Imperium Słońca i wyjątkowej (?) Ziemi